ჩვენ შესახებ

BU.com.ge - დამოუკიდებელი, შემეცნებით-ინფორმაციული ონლაინ გამოცემაა, რომელიც მკითხველს ლიტერატურის, ხელოვნების, ისტორიის მიმართულებით მომზადებულ ექსკლუზიურ სტატიებს, ახალ ამბებს და მრავალფეროვან ფოტო-ვიდეო მასალას სთავაზობს.

მიგვაჩნია, რომ ჩვენი საზოგადოებისთვის სასარგებლოა ისეთი სივრცის არსებობა, რომელიც ადამიანს ცოდნის გაღრმავებისა და საინტერესო, შემეცნებითი ინფორმაციის მიღების საშუალებას მისცემს.